Balans magazine

Balans magazine

...
Karakteristiek

BM is een toegankelijk geschreven publiekstijdschrift over leer- en ontwikkelingsproblematiek. De grote drie leer- en ontwikkelingsstoornissen die elke BM op verschillende manieren aan bod komen zijn dyslexie, AD(H)D en ASS. Samen goed voor zo’n 60 à 70% van de inhoud van BM. Verder is er regelmatig aandacht voor andere of aanverwante stoornissen als DCD, McDD, CD, TOS, NLD, OCD, ODD, dyscalculie, etc.

Doelgroep

BM schrijft over kinderen en jongeren (0-23 jaar) met verschillende leer- en ontwikkelingsproblemen thuis maar ook op de basisschool, de middelbare school en het mbo, en probeert daarmee de mensen om die kinderen en jongeren heen te bereiken om hun positie te versterken en kennis te vergroten. BM richt zich dan ook op ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen, maar ook op onderwijs- en zorgprofessionals die beroepsmatig met ontwikkelingsproblematiek te maken hebben. Daarnaast is BM relevant voor bijvoorbeeld politici die zorg of onderwijs in hun portefeuille hebben, studenten die in de richting van zorg of onderwijs studeren, familieleden (naast de ouders zelf) van kinderen of jongeren met ontwikkelingsstoornissen, wetenschappers en andere geïnteresseerden. Van de Balansleden is 91% ouder van een kind met leer- en ontwikkelingsproblemen en 60% zorg- of onderwijsprofessional. Een grote groep leden is dus zowel ouder-van als professioneel betrokken bij kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.

Uitgave van:

Landelijke Oudervereniging Balans 

Verschijningsfrequentie

6x per jaar

Meer informatie en advertentietarieven van Balans magazine

Stuur ons een e-mail ยป