Archievenblad

Archievenblad

...
Karakteristiek

Het Archievenblad is het officiële orgaan van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen (KVAN) in Nederland en een autoriteit binnen het archiefwezen. Met kwalitatief hoogwaardige artikelen, geschreven voor en door professionals, informeren wij onze lezers nauwgezet over de ontwikkelingen in het archiefwezen en de aangrenzende disciplines.

Doelgroep

Leden van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen, archivarissen, hogere en middelbare archiefambtenaren, medewerkers van overheidsarchieven, bedrijfsarchivarissen en vergelijkbare beroepen.

Uitgave van:

KVAN

Verschijningsfrequentie

6 keer per jaar.

Meer informatie en advertentietarieven van Archievenblad

Stuur ons een e-mail ยป