Mare

Mare

...
Karakteristiek

Mare is het weekblad voor de Universiteit Leiden. De lezerskring van het blad bestaat uit allen die, als student of personeelslid, aan de universiteit verbonden zijn. Zij vinden daarin actuele informatie over een scala aan onderwerpen die op de universiteit betrekking hebben. Mare is het enige blad dat voor de gehele universitaire populatie bestemd is. Het biedt de leden van die gemeenschap ook een platform voor discussie, doordat het blad een duidelijke opiniërende functie heeft. Daarnaast wordt het blad gelezen door velen die in het hoger onderwijs in het algemeen geïnteresseerd zijn. Ook zij vinden in het blad veel dat voor hen van waarde is, zowel over de Leidse universiteit als over algemeen hoger onderwijs-politiek.

Doelgroep

Alle studenten en medewerkers van de Universiteit te Leiden.

Uitgave van:

De Universiteit te Leiden

Verschijningsfrequentie

34 x per jaar (wekelijks, m.u.v. academische vakanties)

Meer informatie en advertentietarieven van Mare

Stuur ons een e-mail ยป