VOX magazine

VOX magazine

...
Karakteristiek

VOX is het maandelijkse onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit Nijmegen. VOX is een actief forum voor de leden van de universitaire gemeenschap. Het blad gaat over onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg en maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij richt VOX zich niet op incidenten, maar op brede ontwikkelingen en over de motivatie van mensen om die ontwikkelingen vorm te geven. VOX gaat dus over wat de universitaire gemeenschap drijft, maar ook over de universiteit en over het daaraan gelieerde Universitair Medisch Centrum St. Radboud, waar in totaal ruim twintigduizend mensen studeren en werken. VOX is actueel, opiniërend en informatief.

Doelgroep

Alle studenten, wetenschappers en medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Uitgave van:

Radboud Universiteit 

Verschijningsfrequentie

Maandelijks

Meer informatie en advertentietarieven van VOX magazine

Stuur ons een e-mail ยป