Tijdschrift voor Psychiatrie

Tijdschrift voor Psychiatrie

...
Karakteristiek

Het Tijdschrift voor Psychiatrie is al meer dan 65 jaar het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift op het gebied van psychiatrie. Het tijdschrift publiceert wetenschappelijk onderbouwde educatieve gevalsbeschrijvingen, opiniërende artikelen, korte bijdragen over actuele ontwikkelingen of nieuw onderzoek, boek- besprekingen en referaten. Het Tijdschrift voor Psychiatrie dient als platform voor wetenschappelijk onderzoek en als bij- en nascholing van psychiaters en andere beroepsgroepen in de geestelijke gezondheidszorg.

Het Tijdschrift voor Psychiatrie is een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie waarin participeren: de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP).

Doelgroep

Nederlandse en Vlaamse psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater en andere betrokken beroepsgroepen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Uitgave van:

NVvP en VVP

Verschijningsfrequentie

10x per jaar

Meer informatie en advertentietarieven van Tijdschrift voor Psychiatrie

Stuur ons een e-mail ยป