Propria studentenblad

Propria studentenblad

...
Karakteristiek

Propria Cures is het oudste literair satirische studentenblad van Nederland. Sinds 1890 worden de kolommen gevuld met satire, hoogdravende poëzie, onweerstaanbare columns, polemiek en korte verhalen. Het blad is een broedplaats voor journalistiek en literair talent. Onder andere Menno ter Braak, Hella Haasse, Frits Bolkenstein, Hugo Brandt Corstius, Aad Nuis, Henk Spaan, Mensje van Keulen, Theodor Holman, Erik van Muiswinkel en Beau van Erven Dorens waren redacteur van Propria Cures. Het weekblad wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de mediawereld.

Doelgroep

Studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam, oud-studenten en overige belangstellenden.

Uitgave van:

Stitching Propria Cures

Verschijningsfrequentie

Twee wekelijks (m.u.v. de academische vakanties)

Meer informatie en advertentietarieven van Propria studentenblad

Stuur ons een e-mail ยป