Markant

Markant

...
Karakteristiek

Markant gaat over de ondersteuning van mensen met een beperking en hun deelname aan de samenleving. Het laat zien hoe zij kunnen deelnemen aan de samenleving en een kwalitatief goed leven kunnen leiden.

Doelgroep

Managers en beleidmakers in de gehele zorg voor mensen met een beperking. Professionele deskundigen of beroepsbeoefenaren die werken in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking, zoals orthopedagogen, psychologen, artsen, pedagogen, fysiotherapeuten en logopedisten.

Uitgave van:

Vereniging van Gehandicaptenzorg Nederland

Verschijningsfrequentie

6 x per jaar.

Meer informatie en advertentietarieven van Markant

Stuur ons een e-mail ยป