IP vakblad voor informatieprofessionals

IP vakblad voor informatieprofessionals

...
Karakteristiek

analytisch, objectief en opiniërend.

IP staat voor het uitgeven voor (informatie)professionals, informeren van professionals en het organiseren van activiteiten voor professionals.

De hoeveelheid en de snelheid waarmee informatie circuleert nemen dagelijks toe. Duiden, interpreteren en begrijpen is een vereiste voor professionals. IP volgt trends zoals AI, machine learning, robotisering en fenomenen als desinformatie en deepfakes, maar spot ze ook als eerste. IP besteedt aandacht aan ethiek en netneutraliteit; big, open en linked data; economische waarde van informatie; contentcreatie; archiving, visualisering, geodata, BYOD, open science, Legal, DMS, Cloud, digitale born bestanden, digitalisering, conservering, auteursrecht, patenten, octrooien, crowdfunding, crowdsourcing, social media, ICT, ECM, EIM en het aanbieden van ‘informatie’ in de breedst mogelijke zin.

Doelgroep

IP is het onafhankelijke vaktijdschrift voor beslissers en professionals die betrokken zijn bij het binnenhalen, verwerken, opslaan, analyseren en/of hergebruiken van data en informatie, bijvoorbeeld op informatieen documentatieafdelingen, en bij bibliotheken, erfgoedinstellingen en (cultuur-historische) archieven.

Uitgave van:

Uitgeverij IP

Verschijningsfrequentie

9x per jaar.

Meer informatie en advertentietarieven van IP vakblad voor informatieprofessionals

Stuur ons een e-mail ยป