Fruitteelt

Fruitteelt

...
Karakteristiek

Fruitteelt is een hoog gewaardeerd, veelvuldig geraadpleegd vakblad voor de fruitteler met informatie over onder andere: teelttechnieken, gewasbescherming, bedrijfsvoering, markt, afzet en overheidsbeleid. De artikelen komen tot stand aan de hand van interviews, reportages, (wetenschappelijk) onderzoek, verslagen van bijeenkomsten. Fruitteelt verschijnt in de oneven weken. Fruitteelt is het enige veertiendaags vakblad dat zich geheel op professionele fruittelers richt.
Fruitteelt heeft abonnees in meer dan twintig landen en bestaat 107 jaar in 2017.

Doelgroep

Primair professionele telers van fruit. Tevens wordt het vakblad gelezen door fruitpachters/-handel, afzetorganisaties alsmede voorlichtings- en onderzoeksbureaus.

Uitgave van:

NFO fruit

Verschijningsfrequentie

Tweewekelijks op zaterdag

Meer informatie en advertentietarieven van Fruitteelt

Stuur ons een e-mail ยป