Erfgoed magazine

Erfgoed magazine

...
Karakteristiek

Erfgoed Magazine is een uitgave van Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. met medewerking van meer dan 100 monumentenorganisaties en –instellingen. Het is het meest gelezen (vak)tijdschrift over cultureel erfgoed in Nederland.
Erfgoed Magazine biedt haar lezers een breed aanbod aan wetenswaardigheden over monumentenzorg, restauratie, archeologie en het beheer en behoud van cultureel erfgoed in de vorm van: thema artikelen, actualiteit, achtergronden, columns, publicaties over gemeentelijke monumentenzorg, interviews, politiek, restauratie, organisaties, instellingen, tentoonstellingen aangevuld met prachtig fotowerk.

Doelgroep

De lezers van Erfgoed Magazine zijn eigenaren, huurders en bewoners van monumentale panden alsmede directies en besturen van organisaties en instellingen in de sector cultureel erfgoed. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds de Monumentenwachten, provincies, gemeenten en overheidsinstellingen behoren tot de vaste lezerskring. Daarnaast bereikt het tijdschrift het bedrijfsleven dat betrokken is bij monumentenzorg, restauraties, onderhoud, conservering, beheer en behoud.

Uitgave van:

Spoor & Partners BV

Verschijningsfrequentie

8x per jaar.

Meer informatie en advertentietarieven van Erfgoed magazine

Stuur ons een e-mail ยป