De Caravan

De Caravan

...
Karakteristiek

‘De Caravan’ is het clubblad van de Nederlandse Caravan Club, een vereniging waar ruim 2.500 gezinnen lid van zijn. De NCC is opgericht in 1957 en is daarmee de oudste en verreweg de grootste onafhankelijke caravan club in Nederland en vervult al een halve eeuw een voorbeeldfunctie. De vereniging heeft ten doel het caravantoerisme te bevorderen en het gebruik van de caravan en camper te brengen en te handhaven op een aanvaardbaar niveau, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

De NCC streeft haar doelstellingen na door middel van:
• Exploitatie van ca 20 fraaie kampeerterreinen
• Thematische kampeerevenementen
• Binnen- en buitenlandse caravanreizen
• Technische adviezen en instructie caravan rijden
• Speciale jeugd evenementen
• Uitgave van “De Caravan’ en uitgebreide website

De leden van de NCC kenmerken zich door een intensief gebruik van de caravan gedurende het gehele jaar, dan wel de wens om dit gebruik te intensiveren. Het credo van de club luidt dan ook “meer plezier van je caravan”. In het maandblad ‘De Caravan’ worden evenementen en reizen die op stapel staan aangekondigd en wordt uitgebreid verslag gedaan van alle verenigingsactiviteiten. Daarnaast bevat het blad technische informatie, worden caravans en aanverwante producten onder de loep genomen en is er aandacht voor belangrijke gebeurtenissen voor de caravangebruiker.

Doelgroep

Leden van de NCC

Uitgave van:

De Nederlandse Caravan Club

Verschijningsfrequentie

10x per jaar.

Meer informatie en advertentietarieven van De Caravan

Stuur ons een e-mail ยป