Afdrukken
Cover Win

Uitgave van:
Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle en Almere

Verschijningsfrequentie
18 x per jaar

Win

Karakteristiek

De Win´ is het onafhankelijke nieuws- en opinieblad van de Hogeschool Windesheim te Zwolle en Almere. De krant wordt verspreid onder de 20.500 studenten en 2.000 medewerkers op de campus en daarnaast in de Zwolse studentencafé’s. De krant volgt en analyseert gebeurtenissen en ontwikkelingen op de hogeschool, in het Zwolse studentenleven en het hoger onderwijs. Naast het redactionele gedeelte bevat de krant mededelingenpagina’s en advertenties.
DE HOGESCHOOL WINDESHEIM BESTAAT UIT TIEN SCHOLEN MET TOTAAL 50 OPLEIDINGEN. Windesheim biedt vijftig hbo-studies met een breed scala aan mogelijkheden voor voltijd- en deeltijdonderwijs. Daarnaast worden op de hogeschool veel cursussen en post-hbo onderwijs gegeven. Windesheim heeft vier opleidingclusters: • Business & Economics, Management & Law en Media • Built Environment & Transport, • Education en Human Movement & Sports Information Sciences & • Health Care en Social Work Engineering & Design

Doelgroep

De krant wordt verspreid onder de 20.500 studenten en 2.000 medewerkers op de campus en daarnaast in de Zwolse studentencafé’s.