Afdrukken
Cover Profielen

Uitgave van:
Hogeschool Rotterdam

Verschijningsfrequentie
9x per jaar

Profielen

Karakteristiek

Profielen is het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam.
Op alle school-/werkdagen biedt Profielen nieuws en achtergronden op de website (Profielen.hr.nl) en drie tot vier keer per jaar verschijnt er een Profielen Magazine in druk.
Profielen besteedt aandacht aan nieuws uit en over de hogeschool, maar ook aan landelijk nieuws en onderwijsbeleid dat van belang is voor studenten en medewerkers. Daarnaast heeft Profielen verschillende rubrieken die een inkijk geven in het studenten- en docentenleven. In de gedrukte uitgaven staat steeds een ander thema centraal dat relevant is voor de hogeschool-community.
De vormgeving is modern, de toon is informeel en Profielen besteedt veel aandacht aan fotografie en illustraties.

Doelgroep

Studenten en medewerkers van de Hogeschool Rotterdam, in totaal 40.000+