Afdrukken
Cover Univers

Uitgave van:
Universiteit van Tilburg

Verschijningsfrequentie
3 wekelijks op donderdag

Univers

Karakteristiek

Univers is het onafhankelijk magazine van de Universiteit van Tilburg. Met een mix van nieuws, human interest, achtergrondverhalen, interviews, opinie en cultuurrecensies weet Univers zowel studenten als medewerkers aan zich te binden. Ook een groeiend aantal mensen 'in de stad' volgt het blad met belangstelling. Kernthema's zijn: hoger onderwijs, onderzoek, de studentenwereld en beroepsperspectieven. Daarnaast signaleert Univers trends, diept maatschappelijke ontwikkelingen uit en doet verslag van het culturele leven in Tilburg.

Doelgroep

Alle studenten en medewerkers van de Universiteit van Tilburg. Een groot deel van de doelgroep wordt gevormd door afstuderenden in de laatste fase van hun opleiding. Ook bedient Univers met vaste Engelse pagina de buitenlandse medewerkers en studenten.