Afdrukken
Cover Observant

Uitgave van:
Universiteit van Maastricht

Verschijningsfrequentie
Wekelijks op donderdag, m.u.v. de academische vakanties 36 x per jaar

Observant

Karakteristiek

Observant is het enige blad aan de Universiteit Maastricht dat voor alle studenten en medewerkers bestemd is. Het bevat nieuws, achtergrondverhalen, columns en series over wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, bestuurlijke zaken en het studentenleven.

Doelgroep

Studenten (bachelors en masters) en medewerkers van de Universiteit Maastricht. Een deel van de studenten is afkomstig uit het buitenland of heeft een internationale achtergrond.