Afdrukken
Cover Heemschut

Uitgave van:
Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland

Verschijningsfrequentie
4x per jaar

Heemschut

Karakteristiek

Met het geheel full colour uitgevoerde tijdschrift Heemschut bereikt de grootste vereniging op het gebied van particuliere erfgoedbescherming in Nederland haar leden en andere betrokkenen die geïnteresseerd zijn of belang hebben bij het in stand houden van monumenten. Dit in stand houden richt zich vanuit Heemschut op de bescherming van het erfgoed, waarvoor ruim 150 vrijwilligers in 13 commissies zich in heel Nederland inzetten en die in de rubriek Heemschut actief verslag doen van een aantal van hun recente activiteiten. Heemschut zet zich bovendien in voor landelijke belangenbehartiging en signaleert trends in de beleidsontwikkeling en waardering van en rond erfgoed. De leden en lezers zijn allen betrokken erfgoedliefhebbers: zij ondersteunen de noodzaak van een goed en duurzaam monumentenbeleid. De bladformule van Heemschut gaat uit van de betrokkenheid van mensen bij het behoud van ons erfgoed: van eigenaar tot ambachtsman en van vrijwilliger tot professional. Heemschut organiseert diverse activiteiten om haar band met de leden te onderhouden, waaronder de populaire erfgoedexcursies. De aankondigingen hiervoor zijn eveneens te vinden in het tijdschrift, samen met erfgoednieuws en andere actuele ontwikkelingen, achtergronden en human-interest artikelen, gerelateerd aan erfgoedbehoud.

Doelgroep

De lezerskring van Heemschut wordt gevormd door de leden van de Bond Heemschut en is als volgt samengesteld: * rijks-, provinciale en gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, betrokken bij monumentenzorg * architectenbureaus * bouw- en restauratiebedrijven * monumentenorganisaties * bezitters / bewoners van monumentale panden * bibliotheken * niet-beroepsmatig geïnteresseerde monumentenliefhebbers of niet-professionele geïnteresseerden