Afdrukken
Cover Autisme Magazine

Uitgave van:
Nederlandse Vereniging voor Autisme

Verschijningsfrequentie
4x per jaar

Autisme Magazine

Karakteristiek

Dit kleurrijke en toegankelijk geschreven tijdschrift is sinds jaar en dag hét ledenblad van de NVA. Elk kwartaal biedt “Autisme Magazine” actuele kennis over allerlei interessante ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, zorg, onderwijs, werk en vrije tijd. Mensen met autisme komen in dit blad ook zelf in ruime mate aan het woord. Onder meer met prikkelende columns, ontroerende ervaringsverhalen en leuke, leerzame interviews.

Doelgroep

Het lezerspubliek van Autisme Magazine bestaat uit ouders van kinderen met autisme, volwassenen met autisme, naasten van mensen met autisme en professionals die mensen met autisme diagnosticeren, behandelen of begeleiden.