Afdrukken
Cover Forum

Uitgave van:
VNO-NCW

Verschijningsfrequentie
11x per jaar

Forum

Karakteristiek

Forum is het opinieblad van VNO-NCW, de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Forum verschijnt 11 keer per jaar en publiceert dagelijks nieuwe artikelen, columns en meer op www.opiniebladforum.nl.
De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (bedrijfstak)organisaties ontvangen Forum en vertegenwoordigen 90% van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. Het gaat daarbij om ongeveer 80% van de bedrijven met 10 tot 100 medewerkers, ruim 95% van de bedrijven met 100 tot 500 medewerkers en 100% van de bedrijven met meer dan 500 medewerkers.

Doelgroep

De lezer van Forum is CEO, lid van de raad van bestuur, directeur/eigenaar en heeft een HBO- of wetenschappelijke opleiding afgerond. Forum wordt zeer goed gelezen, ook onder opiniemakers, en kent een gemiddeld bereik van 68.500 lezers.