FOLIA/HVANA

FOLIA/HVANA

...
Karakteristiek

Folia.nl is de website voor de Universiteit en de UVA Hogeschool van Amsterdam, de UvA en de HvA.
Folia.nl wordt door allen die betrokken zijn bij de universitaire en hogeschoolgemeenschap met buitengewone interesse gelezen! Dit komt doordat ze de enige overkoepelende media zijn van de gehele universiteits- en hogeschoolbevolking. Alle wetenswaardigheden voor de diverse geledingen komen exclusief aan de orde, opdat een ieder optimaal en actueel geïnformeerd is. Daarnaast binden de opiniërende en beschouwende artikelen telkens weer vele lezers aan zich. Het zijn daarom onmisbare schakels tussen werk en studie enerzijds en de 80.000 leden van de universitaire en hogeschoolgemeenschap anderzijds.

Doelgroep

Ca.80.000 studenten en medewerkers van de UVA en HvA.

Uitgave van:

Stitchting Folia Civitatis

Verschijningsfrequentie

Wekelijks

Meer informatie en advertentietarieven van FOLIA/HVANA

Stuur ons een e-mail ยป