Vieren! magazine

Vieren! magazine

...
Karakteristiek

Vieren! Magazine is het gezamenlijke magazine van CP Nederland, SBH Nederland, EMB Nederland en Schisis Nederland (voorheen BOSK). Iedere vereniging heeft zijn eigen katern met redactionele artikelen over de desbetreffende aandoening, informatie over de activiteiten van elke vereniging, verslagen in begrijpelijke taal van wetenschappelijk onderzoek en gegevens over (nieuwe) hulpmiddelen, regelingen en wetgeving. Maar ook aandacht voor human interest, interviews en achtergrondinformatie. Elke uitgave bevat een specifiek thema-onderwerp dat het belang van de lezer in het bijzonder raakt.

Doelgroep

Lezers van Vieren! zijn met name: ouders van kinderen met een lichamelijke handicap, jongeren en volwassenen met een lichamelijke handicap, familieleden en professionals in de revalidatie, zorg en onderwijs. Het katern van EMB Nederland richt zich op ouders van kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Uitgave van:

CP Nederland, SBH Nederland, EMB Nederland en Schisis Nederland (voorheen BOSK)

Verschijningsfrequentie

2x per jaar.

Meer informatie en advertentietarieven van Vieren! magazine

Stuur ons een e-mail ยป