Radbode

Radbode

...
Karakteristiek

Radbode is het personeelsblad van het Radboudumc. Het magazine verschijnt 8 keer per jaar en telt 24 pagina’s. Radbode biedt achtergronden en ontwikkelingen bij het Radboudumc, brengt relevante informatie en meningen, gaat discussies niet uit de weg en biedt persoonlijke verhalen. Over zowel patiëntenzorg, onderwijs & opleiding, onderzoek en ondersteunende diensten. Radbode heeft een oplage van circa 12.000 exemplaren. 

Doelgroep

Medewerkers en gepensioneerden ontvangen het blad op het huisadres.

Uitgave van:

Radboud MC

Verschijningsfrequentie

8x per jaar.

Meer informatie en advertentietarieven van Radbode

Stuur ons een e-mail ยป