Observant

Observant

...
Karakteristiek

Observant is het enige blad aan de Universiteit Maastricht dat voor alle studenten en medewerkers bestemd is. Het bevat nieuws, achtergrondverhalen, columns en series over wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, bestuurlijke zaken en het studentenleven.

Doelgroep

Studenten (bachelors en masters) en medewerkers van de Universiteit Maastricht. Een deel van de studenten is afkomstig uit het buitenland of heeft een internationale achtergrond.

Uitgave van:

Universiteit van Maastricht

Verschijningsfrequentie

Wekelijks op donderdag, m.u.v. de academische vakanties.

Meer informatie en advertentietarieven van Observant

Stuur ons een e-mail ยป