Ergotherapie magazine

Ergotherapie magazine

...
Karakteristiek

Ergotherapie Magazine is een informerend, opiniërend, leesbaar en aantrekkelijk magazine. Het is niet alleen onmisbaar voor de (aankomend) ergotherapeut, maar ook voor mensen uit andere (para-) medische beroepen, mensen uit de verzekeringswereld, beleidsmakers en politici. De gehele reikwijdte van de ergotherapie wordt in het blad vanuit verschillende perspectieven belicht. Naast onder meer nieuwsberichten, achtergrondartikelen en interviews met vakgenoten of ‘stakeholders’, bevat het blad vooral beroepsinhoudelijke informatie en een terugkerend wetenschappelijk katern.

Doelgroep

(aankomend) ergotherapeut, mensen uit andere (para-) medische beroepen, mensen uit de verzekeringswereld, beleidsmakers en politici.

Uitgave van:

Ergotherapie Nederland

Verschijningsfrequentie

6x per jaar.

Meer informatie en advertentietarieven van Ergotherapie magazine

Stuur ons een e-mail ยป