Corporatie bouw

Corporatie bouw

...
Karakteristiek

Corporatiebouw is hét onafhankelijke, journalistiek geschreven magazine voor de gehele corporatiebranche. Corporatiebouw verschaft de lezer actuele markt- en vakinformatie op het gebied van technische en productgerichte onderwerpen, van bouw en ontwikkeling tot productinformatie, advies en professionalisering van de bouw die zowel van belang is voor het inkoopmanagement als voor het bouwmanagement van de corporaties. Corporatiebouw publiceert per uitgave minimaal één verdiepend thema.

Doelgroep

De primaire lezers zijn beslissers op het gebied van bouw, renovatie en onderhoud binnen woningbouwcorporaties met als specifieke lezers de directies van afdelingen bouw, renovatie en onderhoud, het facilitair management en de Verenigingen van Eigenaren. Secundair de lokale overheid.

Uitgave van:

Spoor & Partners BV

Verschijningsfrequentie

4x per jaar.

Meer informatie en advertentietarieven van Corporatie bouw

Stuur ons een e-mail ยป