Afdrukken
Cover Waardenwerk

Uitgave van:
Uitgeverij SWP

Verschijningsfrequentie
4x per jaar

Waardenwerk

Karakteristiek

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken op drie onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Doelgroep

Raadslieden, geestelijk verzorgers; hulpverlenings- en gezondheidsinstellingen; universiteiten en hogescholen; koepelorganisaties en overheden.