Afdrukken
Cover BBMP

Uitgave van:
Uitgeverij SWP

Verschijningsfrequentie
6x per jaar

BBMP

Karakteristiek

Het bestuurs- en directietijdschrift BBMP voor de kinderopvang neemt met ingang van april 2016 een nieuwe wending. Een verdere integratie van kinderopvang en primair onderwijs wordt door vele initiatieven en door de overheid bepleit, waardoor de grenzen tussen beide soorten voorzieningen in zekere zin vervagen en beide voorzieningen meer in elkaar gaan overlopen. De doorgaande begeleiding, opvoeding en educatie van kinderen wordt straks de regel. De besturen en het management van die kindcentra waarin kinderopvang en onderwijs verenigd zijn, zullen zich kennis en expertise moeten verwerven.
Het vernieuwde tijdschrift Kindcentrum BBMP speelt op die behoefte in en zal in iedere editie discussie en debat stimuleren, verslag doen van praktijkervaringen en informatie en kennis bieden die toegepast wordt in de leiding van de kindcentra.

Doelgroep

Directies, raden van bestuur, raden van toezicht en het hoger kader in kinderopvangorganisaties.