Afdrukken
Cover Folia

Uitgave van:
Stichting Folia Civitatis

Verschijningsfrequentie
Wekelijks, m.u.v. de academische vakanties ( ca.31 x per jaar)

Folia

Karakteristiek

Folia is het weekblad voor de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, de UvA en de HvA. Een blad als Folia wordt door allen die betrokken zijn bij de universitaire en hogeschoolgemeenschap met buitengewone interesse gelezen! Dit komt doordat Folia het enige overkoepelende medium voor de gehele universiteits- en hogeschoolbevolking is. In Folia komt al het wetenswaardige voor de diverse geledingen exclusief aan de orde, opdat een ieder optimaal en actueel geïnformeerd is. Daarnaast binden de opiniërende en beschouwende artikelen telkens weer vele lezers aan zich. Folia is derhalve een onmisbare schakel tussen werk en studie enerzijds en de 80.000 leden van de universitaire en hogeschoolgemeenschap anderzijds.

Doelgroep

Alle studenten en medewerkers van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam.