Afdrukken
Cover Nederlands Tijdschrift voor de Natuurkunde (NTvN)

Uitgave van:
Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV)

Verschijningsfrequentie
12 x per jaar

Nederlands Tijdschrift voor de Natuurkunde (NTvN)

Karakteristiek

Het tijdschrift bevat artikelen over recent Nederlands natuurkundig onderzoek, (inter)nationale ontwikkelingen, verenigingsnieuws en de ontwikkelingen in het Nederlandse natuurkundeonderwijs. Maar ook worden informerende, opiniërende en populariserende artikelen gepubliceerd, waarbij de leesbaarheid voor een niet-specialist hoog in het vaandel staat.

Doelgroep

Het NTvN vindt zijn weg niet alleen naar de leden van de vereniging, maar ook naar bibliotheken en bijvoorbeeld koffietafels van de verschillende natuurkundefaculteiten en - instituten. Daarnaast heeft het blad ook Vlaamse abonnees. Met een advertentie in het NTvN bereikt u dus een zeer groot deel van de Nederlandse en Vlaamse natuurkundige gemeenschap.
U bevindt zich hier:  HomeAdvertentietarievenAlle mediaVaktijdschriftenOverigNederlands Tijdschrift voor de Natuurkunde (NTvN)