Afdrukken
Cover iMaintain

Uitgave van:
Industrielinqs Pers en Platform b.v.

Verschijningsfrequentie
10 x per jaar

iMaintain

Karakteristiek

iMaintain verschijnt tien maal per jaar en bereikt per nummer ruim 17.000 maintenance professionals, accountmanagers en productiemanagers. Zij zijn werkzaam bij asset owners, overheden, kennisinstituten en dienstverleners binnen de procesindustrie, infrasector, (petro)chemie, food en farma, bouw, vastgoed en de maakindustrie. iMaintain heeft sinds jaren een sterke band met de NVDO, de grootste branchevereniging binnen de genoemde sectoren. De ca. 1700 leden ontvangen iMaintain standaard bij hun lidmaatschap, sinds 2012 wordt het magazine MaintNL als vast katern meegestuurd met iedere uitgave van iMaintain. MaintNL bevat waardevolle informatie, interessante vakinhoudelijke artikelen, columns, interviews en verenigingsnieuws. Samen met de NVDO organiseert iMaintain jaarlijks twee toonaangevende congressen over wisselende thema’s. Ook is er eens in de twee jaar veel aandacht voor de beurs Maintenance Next (2017)

Doelgroep

Opdrachtgevers als toeleveranciers van onderhoudsdiensten en -technologie. Het blad tast voortdurend de informatiebehoefte van deze doelgroep af. Gesteund door uitvoerig marktonderzoek binnen deze potentiële lezersgroep schrijft het blad vooral veel over nieuwe technologie, projecten, onderhoudstops, contract- en samenwerkingsvormen, veiligheid, milieu en onderhoudswetenschap. Met journalistieke vormen als interviews, achtergrondartikelen, berichten, projectreportages en productnieuws dringt het blad door tot de kern van informatie.