Afdrukken
Cover Down + Up

Uitgave van:
Stichting Downsyndroom

Verschijningsfrequentie
4x per jaar

Down + Up

Karakteristiek

De stichting stelt zich als doel om, zonder enige binding met politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige opvattingen en zonder aanzien van ras of nationaliteit, al datgene te bevorderen wat bij kan dragen aan de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. De stichting geeft voorlichting op het gebied van gezondheid, opvoeding, onderricht en ontwikkeling om de aanpassing aan en integratie in de maatschappij zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.

Doelgroep

Donateurs van de Stichting Downsyndroom en professionals. De lezerskring van het tijdschrift bestaat voor 80% uit ouders met kinderen met Downsyndroom. Deze kinderen staan op het punt of zijn inmiddels al ingestroomd in het regulier onderwijs. Van deze ouders is ruim 60% hoog opgeleid (HBO of hoger). De overige 20% van onze lezers zijn professionals die werkzaam zijn in de hulpverlening, het basisonderwijs en overig onderwijs.