Afdrukken
Cover Fysiopraxis

Uitgave van:
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Verschijningsfrequentie
10 x per jaar

Fysiopraxis

Karakteristiek

FysioPraxis is het officiële tijdschrift van het koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). FysioPraxis informeert haar leden over fysiotherapie in de breedste zin van het woord. De redactionele artikelen variëren van beroepsinhoudelijke informatie zoals bijvoorbeeld richtlijnen voor behandelingen, kwaliteitseisen, nieuwe ontwikkelingen en dergelijke, tot sociaal-maatschappelijke onderwerpen als zorg en welzijn, politiek en de vereniging.
FysioPraxis is een onmisbare informatiebron en medium voor bij- en nascholing. FysioPraxis kent een gegarandeerd en kwalitatief bereik met een hoge leesintensiteit en sterke lezersbinding.

Doelgroep

Fysiotherapeuten en gerelateerde paramedici die de ontwikkelingen in de fysiotherapie bijhouden.