Afdrukken
Cover Revalidatie Magazine Digitaal & Print

Uitgave van:
Revalidatie Nederland

Verschijningsfrequentie
4 x per jaar digitaal en 1x print

Revalidatie Magazine Digitaal & Print

Karakteristiek

In Revalidatie Magazine digitaal komen in ieder nummer vier thema's terug die worden uitgewerkt in artikelen en rubrieken:
1)- Behandeling: hierin komen de uiteenlopende behandelingen in de medisch specialistische revalidatie aan de orde.
2)- Effect: wat levert medisch specialistische revalidatie op? Denk hierbij aan behandelresultaten, welbevinden, participatie, enzovoort.
3)- Innovatie: hierbij gaat het om nieuwe ontwikkelingen, behandelmethoden, hulpmiddelen en onderzoek.
4)- Organisatie: hierin komen organisatorische aspecten van de medisch specialistische revalidatie aan de orde (Bijvoorbeeld: taakherschikking, bekostiging en kwaliteit).

Doelgroep

Revalidatie Magazine richt zich primair op stakeholders, zoals zorgverzekeraars, NZa, ministeries, politici, branche- en beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Daarnaast wordt het blad gelezen door directie, management en medewerkers, patiënten en mantelzorgers in de revalidatiesector.
U bevindt zich hier:  HomeAdvertentietarievenAlle mediaVaktijdschriftenGezondheidszorgRevalidatie Magazine Digitaal & Print