Afdrukken
Cover De Beursbengel

Uitgave van:
Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. i.s.m. NIBE-SVV

Verschijningsfrequentie
10 x per jaar

De Beursbengel

Karakteristiek

Lezers van de Beursbengel beschouwen ‘verzekeren’ als een vak. Terecht. Daarom lezen (nagenoeg) alle zichzelf respecterende verzekeringsprofessionals zoals de Registermakelaars in Assurantiën (RMiA), Registeradviseurs in Assurantiën (RAiA), Registerpensioenadviseurs de Beursbengel. En daarom lezen ook de vaktechnische medewerkers van verzekeraars, schade-experts en schaderegelaars de Beursbengel. Dit vakblad verschijnt 10 keer per jaar in oplage van 5.000 stuks en bereikt daarmee zo’n 15.000 lezers.

Doelgroep

Verzekeringsprofessionals (bv. Registermakelaars in Assurantiën RMiA), Registeradviseurs in Assurantiën (RAiA), Registerpensioenadviseurs, vaktechnische medewerkers van verzekeraars, schade-experts en schaderegelaars.