Afdrukken
Cover GRAM

Uitgave van:
Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement NVRD)

Verschijningsfrequentie
10 x per jaar

GRAM

Karakteristiek

GRAM is het maandelijkse vakblad van de NVRD (Koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) en informeert haar lezers d.m.v. nieuwsberichten, feiten en cijfers, interviews, achtergrondartikelen en verenigingsnieuws over uiteenlopende onderwerpen binnen de afval- en reinigingsbranche. De zorgvuldig gekozen redactionele artikelen komen tot stand in nauwe samenwerking met de redactiecommissie van de NVRD. Uit onderzoek onder de leden van de NVRD blijkt dat zij het vaktijdschrift GRAM beschouwen als hun belangrijkste informatiebron en beoordelen de vorm en inhoud als zeer positief.

Doelgroep

De NVRD leden en andere professionals die actief zijn op het gebied van afvalbeheer en reiniging. De lezers vervullen management- beleid- en inkoopfuncties en zijn ingedeeld in 3 sectoren, te weten:
• Regievoerende gemeenten • Publieke bedrijven • Dienstverleners en leveranciers in de branche.