Afdrukken
Cover PO Raad

Uitgave van:
PO Raad

Verschijningsfrequentie
Congres 1 x per jaar

PO Raad

Karakteristiek

Hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst? Wat moeten zij straks weten en kunnen? En wat moeten wij daarom nu weten en kunnen?
Tijdens het jaarlijkse congres van de PO-Raad willen we de kennis, in de breedste zin van het woord, van buiten naar binnen halen.

Doelgroep

Het PO-Raad Congres is bestemd voor iedereen die de sector primair onderwijs een warm hart toedraagt. Schoolbestuurders, -leiders, leraren, leidinggevenden van samenwerkingsverbanden en andere betrokkenen uit de sector; iedereen is welkom!