Cover SoziO

Uitgave van:
Uitgeverij SWP

Verschijningsfrequentie
6x per jaar

SoziO

Karakteristiek

SoziO is hét vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. SoziO koppelt diepgang aan toegankelijkheid. Met onder meer; opiniërende artikelen over zorg en welzijn, actuele bijdragen over onderzoek, interventies en methodieken en toegankelijke reportages over het werk van de sociale professional. SoziO legt de verbinding tussen opleiding en werkveld.
Kortom: SoziO biedt alle relevante en actuele vakinformatie voor de sociale professional en voor de sociale professional in opleiding.

Doelgroep

Jeugdhulpverleners, groepsleiders, sociaaltherapeuten, teamleiders, intern begeleiders, behandelcoördinatoren, gedragsdeskundigen, beleidsmedewerkers en –adviseurs, onderzoekers, studenten op sociaal-agogische opleidingen.