Cover KIDDO

Uitgave van:
Uitgeverij SWP

Verschijningsfrequentie
6x per jaar

KIDDO

Karakteristiek

KIDDO biedt pedagogische (vak)informatie en ondersteuning, expertise, informatie vanuit het werkveld, waarschuwingen voor valkuilen, tips en handreikingen. Pedagogische informatie betekent het bieden van praktijkrelevante informatie op het terrein van groepsgericht opvoeden met aandacht voor (de ontwikkeling van)het individuele kind en zijn omgeving.

Doelgroep

Pedagogische medewerkers en middenmanagement PSZ, KDV en BSO; gastouders, studenten en docenten kinderopvang in Nederland en Vlaanderen.