Cover Tijdschrift Milieu

Uitgave van:
VVM, netwerk van milieuprofessionals

Verschijningsfrequentie
7 x per jaar

Tijdschrift Milieu

Karakteristiek

De VVM, netwerk van milieuprofessionals, is hét kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals.
De VVM zet zich in voor alle milieuprofessionals, van jong talent tot ervaren kracht. De variatie van werkgevers en disciplines maakt de VVM al ruim twintig jaar lang tot een wervend en inspirerend platform voor haar leden. De VVM ondersteunt milieuprofessionals via het stimuleren van intercollegiaal contact en kennisuitwisseling. Ook vervult de organisatie een onafhankelijke rol in het maatschappelijk debat over milieu en duurzaamheid en draagt zij bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en het werkveld. De media van de VVM spelen een cruciale rol in de communicatie, informatie en inspiratie van de milieuprofessionals.

Doelgroep

Professionals die zich bezighouden met milieuvraagstukken, waaronder juristen, planologen, biologen, economen en uiteraard milieukundigen. Dit opinieblad steekt gericht in op koersaanpassingen van het milieubeleid en wakkert het debat hierover aan, onder meer via prikkelende columns en interviews. Daarnaast bericht Milieu over opvallende ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk en vormt de spreekbuis voor leden en bestuur van de VVM en speelt een ook een belangrijke rol in de verdere professionalisering van beiden. Vast onderdeel vormt Het Dossier, dat op een toegankelijke manier ingaat op de voortgang in het beleid, het daarmee verbonden onderzoek en de respons in de maatschappij.
U bevindt zich hier:  HomeAdvertentietarievenVaktijdschriftenOverigTijdschrift Milieu