Cover Participatie en Herstel

Uitgave van:
Uitgeverij SWP

Verschijningsfrequentie
4x per jaar

Participatie en Herstel

Karakteristiek

Participatie en Herstel is een vaktijdschrift voor rehabilitatie van mensen met een psychische beperking. Rehabilitatie is een domeinoverstijgende werkwijze. TvR besteedt aandacht hoe hulpverleners cliënten in de ggz kunnen ondersteunen in hun herstelproces en het bereiken van hun doelen. TvR wordt tot stand gebracht met ondersteuning van Kenniscentrum Phrenos, dat tevens de hoofdredactie vormt.

Doelgroep

Werkers in de maatschappelijke opvang, psychiatrische ziekenhuizen, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie, zorgcoördinatie- en case managementteams.
U bevindt zich hier:  HomeAdvertentietarievenVaktijdschriftenGezondheidszorgParticipatie en Herstel