Cover MenSen

Uitgave van:
Multiple Sclerose Vereniging Nederland

Verschijningsfrequentie
4 x per jaar

MenSen

Karakteristiek

MenSen biedt nieuws over de ontwikkelingen van MS, achtergrondverhalen, interviews, columns, etc.

Doelgroep

Leden van MS Vereniging Nederland, mensen met MS en hun partners/naasten, medische specialisten, verpleegkundigen, donateurs, relaties en overige direct betrokkenen. Het tijdschrift wordt per post verstuurd.